Thái Lan, 19 năm trở lại

  Tôi đến Thái Lan lần đầu tiên là Mùa Hè năm 1999, nghĩa là cách đây đúng 19 năm. Đó cũng là chuyến “xuất ngoại” đầu tiên để tôi biết rằng có nhiều nơi hơn “Hòn Ngọc Viễn Đông” mà mình vốn tự hào. Thái Lan của 19 năm trước đọng lại trong tôi…

Read More