Cái này gọi là nghệ thuật?

Thêm một cái lượm từ cái gọi là “workshop nghệ thuật do Nhà Sàn đăng cai.”Ai chê tui quê mùa, dốt nghệ thuật tui chịu, chứ tui không thủng được cái này chút téo tẻo teo nào hết á.Ai hiểu thì giải thích dùm đi nha! P/S: như entry trước, lời bình cũng là copy nha.…

Read More