28 giờ Little SG-San Jose-Davis-Sacramento-Little SG (1)

 Tập 1: Tóm lược Cuối tuần rồi là một tuần long weekend.Một tên hiếu thảo muốn đi thăm bố thăm anh nhưng lười lái xe một mình.Một tên chồn chân không thể ngồi yên ở nhà khi không đi làm.Một tên cả nể bạn bè, dễ bị dụ dỗ bởi lời đường mậtVới tất cả…

Read More