Băng đảng – Đừng đùa!

1.Từ lá thư của KQ, từ cuộc nói chuyện với ba em, hai buổi tỉ tê với mẹ em, và cả giờ với cựu phó biện lý Quận Cam, tôi như một người được phổ cập, để có thể hiểu hơn về gangs, về băng đảng, và những hệ lụy của nó đối với các em thanh thiếu niên. Dù rằng…

Read More