Entry for April 01, 2009 April Fool’s Day

Tối qua đi làm về, Bi chạy ra nói: – Mẹ ơi, tomorrow mẹ đừng có dùng computer, because có con virus sẽ destroy computer của mẹ… – Sao con biết? – Con biết. Chị hai nói cái đó. Ti tiếp: – Trên news nói vậy, con đọc… – Ồ, ngày mai là ngày nói…

Read More