Mất ngủ

Gần 4 giờ sáng,  khg ngủ được . Lần trở về chốn cũ – blog –  nơi cất giữ mọi buồn vui từ những ngày mới đặt chân vào NV.

Đêm yên ắng.  Thật dài. Như những trang blog từng thật dài.

Nhớ tiếng cười.  Của chính mình.