Thứ Sáu ngày 13

Chỉ còn một ít phút nữa thôi là hết ngày này, một ngày kinh khủng.
Muốn hay không cũng phải tin có những điều quái gỡ xảy đến trong hôm nay, có thể do trùng hợp, do ngẫu nhiên, nhưng dù gì thì cũng là Thứ Sáu Ngày 13.
Một ngày có thể thay đổi nhiều thứ.
9dc6f92f7bdea6162c3053186a409c56