Nhà mới

Sau mấy tháng ổn định, hôm nay mới dám chính thức công bố với bạn bè rằng mình đã sắm nhà mới rồi.
Ậy ậy, nhà blog chứ không phải nhà house, phải nói ngay kẻo mọi người hiểu nhầm, dù giá nhà house đang ở mức như mơ nhưng giấc mộng làm chủ căn nhà gỗ nhà tường với mình còn xa vời quá, nên thôi đành gửi hồn trong nhà blog trước vậy 🙂

Nhà mới mình ở đây.

Lúc đầu định duy trì cả 2 căn nhưng nhìn đâu cũng chữ nghĩa, từ sáng đến tối nên sợ kham không nổi.
Thôi thì quyết định thu về một mối. Hy vọng là vẫn tiếp tục giữ được mối thâm tình hay tình nghĩa bloggers như trước giờ.

Happy Valentine to all.