Con lân ăn cái gì?

Trong lúc chờ post hình Tết lên cho bà con coi cho đỡ ghiền, đố mọi người biết con lân nó ăn cái gì?

hehehe. Đố vui tự thưởng đê! Mà thôi, đố vui ăn chè đê 🙂