“Nụ cười trăm năm”

Tối nay đi dự cái này.
Mê “Người đi qua đời tôi,” biết “Thưở làm thơ yêu em,” thích “Trăng ban chiều” nhưng không hề biết tất cả đều là phổ thơ của Trần Dạ Từ :p