Lý Tống giả gái

Chân dung của người giả gái cho Đàm Vĩnh Hưng ngửi hơi cay đây.
(Tui chôm lại từ trên báo NV, báo NV trích lại từ trang blog http://vietnamdanchu.multiply.com/)

Lý Tống giả gái nè
Ông Lý Tống ngồi trong hội trường Santa Clara Convention Center chờ giờ khai mạc