Entry for November 24, 2008 Ngẫu nhiên

TCS

Không có đâu em này

Không có cái chết đầu tiên

Và có đâu bao giờ

Ðâu có cái chết sau cùng

Tự mình biết riêng mình

Và ta biết riêng ta

Hòn đá lăn bên đồi

Hòn đá rớt xuống cành mai

Rụng cánh hoa mai gầy

Chim chóc hót tiếng qua đời

Người ôm lấy muôn loài

Nằm trong tiếng bi ai

Mệt quá thân ta này

Tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi

Mệt quá thân ta này

Nằm xuống với đất muôn đời

Kìa còn biết bao người

Dìu dặt tới quanh đây