Công việc của tôi (1)

Thấy người ta nói chuyện thất nghiệp hà rầm, tự dưng lại nhớ đến những công việc mà mình đã trải qua kể từ khi đặt chân đến đây.Việc thứ nhất: TelemarketingTui có được việc làm này sau khi đến Mỹ được 3 tuần.Khi ấy tui còn chưa biết công việc đó là cái gì.…

Read More