Biệt đội trưởng biệt đội Thiên Nga

Tôi đã có gần 5 tiếng đồng hồ liền để trò chuyện phỏng vấn một người: cựu đội trưởng Biệt đội Thiên Nga, Nguyễn Thanh Thủy. Cụm từ Biệt Đội Thiên Nga tôi đã từng nghe, qua phim, qua báo, qua truyện, như một huyền thoại. Không ngờ, lại có lúc nghe chính người chỉ huy…

Read More