Vết thương cuối cùng

Tối nay đi cover một even phần đông là giới ca sĩ, thế nên tui được một tối trong tai toàn nhạc là nhạc. Cũng lâu rồi không viết entry nào về nhạc. Mà ngẫm lại cũng khó viết quá. Bởi nhạc, với tui, là nghe có lúc, như sông có khúc vậy. Lúc thấy nó hay,…

Read More