Trong mắt con tui

Tui là như vầy nè!

Nó chụp rồi nó làm thành một chùm như vầy, rồi nó ghi vỏn vẹn 2 chữ “Troi oi” thảy lên FB.

Một đứa học trò cũ nhảy vào xem, ghi thêm 2 chữ “Chời ơi!”

Lại thêm một đứa nữa nhìn rồi ré lên “Chời ơi! Không nói nên lời…”

Tui xem xong cũng chỉ biết kêu “Chời ơi là chời!”