Như một lời chia tay

Điều tôi viết cho A, nhưng B cứ giành đó là tôi viết cho B, còn C thì khẳng định không ai ngoài C là nhân vật chính của tôi.

Đời kể cũng lạ.

Thì thôi, tâm tư mình đi một đường, người đọc vơ vào một nẻo. Đóng blog, đành vậy.

Chia tay, như đã định, nhưng không vì lý do như ban đầu.

Cám ơn tất cả độc giả đã đồng hành cùng tôi trong một năm qua.