Còm sĩ làm bánh ‘Hết Trung Thu’

Hết mùa Trung Thu rồi, nhưng mấy nàng còm sĩ nhà mình vẫn còn hăng máu Hến để rủ nhau làm bánh nướng, bánh dẻo cho Trung Thu năm tới!

Nhìn Hến, chị Bidong, chị Phước, bà Tư Chế, và chị dâu tui cùng làm bánh suốt cả ngày, chưa tính chuyện nàng Hến giành làm nhân bánh từ ngày hôm trước vì sợ người ta thấy nàng vừa làm vừa lủm, rồi nàng Black ở đâu đến lãnh cái bánh đầu tiên mới ra lò, thì mới hiểu vì sao mà bánh Trung Thu ngoài tiệm bán mắc như vậy!

Không tính chuyện làm nhân bánh như thế nào vì nường Hến nhà mình không cho coi, còn lại các bước làm sao cho ra một cái bánh trung thu, tui post ở đây nè, chịu khó trèo qua đó ngó dùm đi nha, vì hình ở đây bắt resize lại nhỏ xíu, mờ căm, tui không thích 🙂

Còn muốn coi không khí làm sao thì coi một chút ở đây cho vui, hehehe