Về ngày 11 tháng 9

Ngày đó tôi vẫn còn ở Sài Gòn.

Tôi chỉ nhớ anh em tôi gọi điện thoại sang cho ba má tôi hỏi thăm tình hình. Nhớ má nói, “Nơi đó cách xa nhà mình ở nhiều lắm, nên không có ai bị gì.”

Nhớ ba kể thằng em rể út của tôi ngồi nhìn vào màn hình TV xem những gì diễn ra, bất động. Nó là một người Mỹ.

Tôi không mang tâm tình của một người dân Mỹ vào thời điểm 9/11, nên không thể nói cảm xúc của mình là như thế nào. Tôi chỉ biết, từ sau biến cố thảm sát đau thương, người dân Mỹ đã chứng minh cho cả thế giới thấy họ biết vượt lên nỗi đau và đứng dậy như thế nào.

Entry này dành cho mọi người, những ai đã biết qua thời khắc ấy, kể về nó, câu chuyện của ngày 11 tháng 9 năm 2001.