Khi iPad là cục gạch

Đầu tiên nó là như vầy:

Rồi nó được khui ra cho người ta nhìn vào như vầy:

Khi nó được lôi ra khỏi hộp thì nó thế này:

Mặt sau của nó đây:

Cuối cùng, bỏ ra $150 để mua miếng này:

Tui gọi đây là cú lừa ngoạn mục:

Kiểu lừa bán iPad, iPhone này đang diễn ra ở một số tiệm nail quanh khu vực Los Angeles. Cẩn thận vì “tham thì thâm” nghe bà con!

Câu chuyện hấp dẫn, cười như mếu thế nào thì chờ online lên rồi mình đọc nghen, giờ tui làm biếng kể lại rùi, heheheh