Như một lời chia tay

Tình cờ đến bất ngờ, tui đi lang thang đọc bài trong blog cũ, tình cờ thấy cũng ngày này tháng này tui post bài hát này, với lời đề “Tặng những miền hoang tưởng của tôi” (hehehe, nghe sến thấy ớn! chẳng biết những miền hoang tưởng đó có nghĩa là cái gì nữa!)

Giờ, cũng ngày này tháng này năm này, tui mang bài này post lại, nghe chính Trịnh Công Sơn hát.

Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời

Như một lời chia tay