Họp mặt còm sĩ, đọc sĩ (1)

1. Nhìn các còm sĩ đi oai hùng chưa, hehehe

2. Cười gì cười dữ vậy chị Đoan 🙂

3. Coi chừng ôm lộn, hehehe

4. Thầy Lý:” Ông ký cho đàng hoàng nha Ốc Chảnh!”

5. Ai muốn chụp thì chụp, Ốc chỉ muốn ăn thôi!

6. Hến nhìn thấy đồ ăn là mặt cười rạng rỡ, hehehe

 

7. huynh muội thầy Lý và sò sò nhìn đoàn kết ghê chưa 🙂

8. Còm sĩ Cathy, và đọc sĩ “chồng”

9. Không có giành ăn nha!

10. Hình này Già yêu cầu chụp tặng chị An Lành nè 🙂