Thua độ

Hôm nay tui phải móc bóp  $15 chung độ, trong khi tui không biết ất giáp gì về  đá banh hết, hehehe

Tui bị thua vì một ông master kinh tế muốn chứng minh rằng không phải  ông master toán bao giờ cũng thắng!

Tui đi chung đội với ông master toán, nên tui thua trắng, hahaha

Mùa đá banh, đầu trên xóm dưới gì cũng có cá độ. Hổm rày tui cũng được ăn ké lai rai vì người này người kia thắng thua trong ban biên tập với nhau.

Đến hôm nay, chủ bút rủ toàn ban chia làm hai phe Ý và Đức, bên nào thua thì bao bên kia ăn phở.

Phe Ý có “nhà kinh tế” Thiện Giao, có Đỗ Dzũng, có Hà Tường Cát, có Nguyên Huy

Phe Đức có “nhà toán học” Hạo Nhiên, có Khôi Nguyên, có Hà Giang, có tui

Trận đấu vừa mở mang là cả đám đã lo đi ăn trước rồi. Chủ bút ứng tiền trước, thắng thua về tính sau.

Phở chưa kịp mang ra đã nghe điện thoại từ tòa soạn: “Ý dẫn trước 1 trái”

Ăn được nửa tô, “Ý thắng trái thứ hai”

Muốn nghẹn hông 😛

Chỉ còn ngày Chủ Nhật nữa thôi là xong một mùa bóng đá nữa rồi. Ai chưa kịp biết cá độ là gì thì đưa tiền đây tui thua dùm cho biết, hehehe

Tiền mặt và credit cards móc ra chuẩn bị cá độ

Ai bắt Ý theo Giao!

Ai bắt Đức theo Nhiên! (hình mờ từ đầu hèn gì thua là đúng :p)

Ăn chưa xong là nghe thua tới tấp

Ai bắt Đức móc tiền ra đêêêê

Hic, tội nghiệp Khôi Nguyên, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ phải thu tiền chung độ nên đếm tới đếm lui hoài coi “đứa” nào còn thiếu 😛