Làm gì khi buồn?

Tối qua tui đi Dennys.

Dennys là nơi họp nhóm của tui và 2 “thằng” bạn.

Gặp lại Th. sau thời gian hắn trở về từ Huế để lo tang cho mệ, điều đầu tiên đập vào mắt tui là hắn hút thuốc trở lại, và hút liên tục.

Lúc Th. vừa bước xuống xe, nhìn hắn dụi điếu thuốc, tui thoáng ngạc nhiên.

Ba đứa ngồi, nói chuyện nguyên tắc edit bài của editor, thiếu điều như cãi nhau, 1 chốc, hắn lại ra ngoài hút thuốc, một mình.

Đến lúc ra về, chưa bước được mấy bước, đã lại thấy điếu thuốc cháy trên tay hắn từ lúc nào. Tui chỉ kịp nói, “Hút dữ vậy ông!” trước khi leo lên xe mình.

Ngoài chuyện hút thuốc, người ta có thể làm chuyện gì khác khi buồn?