Chỉ là chuyện đong đưa…

 

Nào ngỡ đâu tình yêu

Giăng bẫy nhau còn nhiều

Nghe lòng còn khô ráo

Nghe chừng còn khát khao

Nên gục đầu rất lâu

Xưng tội cả kiếp sau.

Ẩn Lan ơi em dỗi em hờn

 Ẩn Lan ơi như những cơn buồn

 Nỗi buồn thơm lâu em ơi gọi em

Là đóa hoa sầu là Đóa Hoa Sầu.