Câu nói hay cuối tuần

“NL vừa chóng quên, trí nhớ kém, lại ngây thơ.”

Sáng sớm Chủ Nhật vừa lò dò lên hỏi chuyện một người bạn thì bị tung cho câu đó.