Đôi mắt em rất buồn

Xin em hãy cho tôi tạ từ, khi em đã đi qua quãng đời tôi

Dù một khoảnh khắc sớm phai tàn, và lệ em rớt trên môi nhạt

Đôi mắt em rất buồn, đôi chúng ta rất buồn.

Vạn câu tình cũ xin gửi cho đời