Phụ một tay

Mọi ngườivui lòng  cho hỏi:

1. Số điện thoại có area code 743 là ở đâu vậy?

2. Có ai từng gọi số điện thoại 743-861-… bao giờ chưa? Nếu có thì đó là vùng nào?

3. Từ VN gọi sang Mỹ thì mình bấm số “01”,” còn từ Mỹ gọi về VN thì bấm “84” trước khi bấm số muốn gọi. Vậy nếu từ VN bấm “017” thì là gọi đi đâu?

Xin cám ơn trước.

***

Update:

Đầu nghĩ cái này, tay gõ cái kia, nhờ một số độc giả nhanh mắt nhận ra, nên xin được đính chính lại chút xíu:

1. Area code (hồi nãy viết là zip code)

3. Từ VN gọi đi, bấm “0017” rồi 10 số tiếp nữa thì là gọi đi nước nào?