Post sớm

Cái này là “thông báo”  viết gửi riêng cho bà con đang đọc “Hành trình….”

Hôm nay NL post tiếp phần còn lại của kỳ 6 lên sớm nha, vì nó chưa có hết, nhưng tối qua viết đến đó mệt quá nên đi ngủ mất tiêu. Giờ coi lại thấy câu chuyện đang dang dở nên nghĩ phải bỏ tiếp lên cho đủ “một cuộc nói chuyện qua điện thoại,” để hôm sau còn đi gọi điện thoại cho LSVK, hehehe

See you.